Nuoli

Julkisille toimijoille

Palse.fi -portaali on tehokas sähköinen ratkaisu julkisten toimijoiden palveluseteli-, ostopalvelu- ja kilpailutusprosessien, sekä sopimuskauden aikaisen toiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan. Julkisen toimijan käytössä oleva Effector-järjestelmä on saumattomasti yhteensopiva palse.fi -portaalin kanssa.

Palveluseteliprosessin sähköistäminen tehostaa organisaation toimintaa automatisoiden kaikki prosessin kannalta merkittävät manuaaliset työvaiheet. Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi palveluntuottajien hakeutumisesta palvelusetelijärjestelmän piiriin aina automaattiseen laskutukseen saakka. Sähköinen palveluseteli on jo laajasti käytössä niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalihuollonkin palveluissa. Lue lisää Effector Palvelusetelit -järjestelmästä.

Samaan tapaan ostopalvelujen hallinnoiminen sähköisellä järjestelmällä automatisoi ja virtaviivaistaa ostopalveluprosessia. Maksusitoumuksiin ja palveluseteleihin liittyvät lähete- ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot saadaan välitettyä suoraan yksityiselle palveluntuottajalle portaalin kautta ja vastaavasti palveluntuottajan kirjaamat palvelutapahtumat ja palvelu- tai hoitopalautteet siirtyvät reaaliaikaisesti kunnan käyttöön. Lue lisää Effector Ostopalvelut -järjestelmästä.

Palse.fi -portaalin käyttö yhdessä Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmän kanssa mahdollistaa julkisten hankintojen täysin sähköisen kilpailuttamisen. Järjestelmä soveltuu kaikkien hankintojen kilpailuttamiseen automatisoiden kilpailutusprosessin vaiheet ja vähentäen rutiinityötä; mitä monimuotoisempi kilpailutus, sitä enemmän Effector tehostaa toimintaa. Lue lisää Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmästä.

Sekä kilpailutusten kautta syntyneiden että manuaalisesti muodostettujen sopimuskokonaisuuksien elinkaaren hallinta, muun muassa sopimuskauden aikaiset muutokset, optiokauden käyttöönotto mahdollisine muutoksineen sekä reklamaatioiden sopimuskohtainen hallinta, sujuu Effectorin ja palse.fi -portaalin mahdollistamana vaivattomasti. Kysy lisätietoa.

Effector-tietojärjestelmä ja palse.fi -portaali

Ota yhteyttä!

010 470 9688